Jamhuri ya Muungano wa Tanzania

Wizara ya Katiba na Sheria

TANGAZO KWA UMMA

01 Mar, 2023

JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA

WIZARA YA KATIBA NA SHERIA

 

  Mji wa Serikali Mtumba, Mtaa wa Katiba,

 S. L. P. 315,

40484 DODOMA.

Simu Na.: +255 26 2310019 
Nukushi: +255 26 2310056 
Barua Pepe: km@sheria.go.tz
Tovuti: www.sheria.qo.tz

TANGAZO KWA UMMA

Kwa mujibu wa Kanuni ya 14(1), (2) na (3) ya Kanuni za Ithibati ya Waendesha Maridhiano, Majadiliano, Upatanishi na Usuluhishi, 2021 (Reconciliation, Negotiation, Mediation and Arbitration (Practitioners Accreditation), 2021 imetoa mamlaka kwa Msajili wa waendesha Maridhiano, Majadiliano, Upatanishi na Usuluhishi kutoa taarifa kwa watu waliowasilisha maombi ya kusajiliwa kuwa waendesha Maridhiano, Majadiliano, Upatanishi na Usuluhishi na Taasisi zinazojihusisha na utatuzi wa migogoro kwa njia mbadala kuhusu uamuzi uliofanywa na Jopo la Ithibati kuhusiana na maombi husika.

Kwa msingi huo, Msajili wa watoa huduma za Maridhiano, Majadiliano, Upatanishi na Usuluhishi anapenda kuwataarifu waombaji na umma kwa ujumla kuwa, katika Kikao chake cha Nne cha Jopo la Ithibati ya Waendesha Maridhiano, Majadiliano, Upatanishi na Usuluhishi kilichofanyika tarehe 11-12 Januari, 2023 kimetoa ridhaa kwa wafuatao, baada ya kukidhi vigezo, wasajiliwe kuwa watoa huduma za utatuzi wa migogoro kwa njia mbadala kama ifuatavyo:

(a) Waleta Maombi kumi na moja (11) wameidhinishwa kuwa Wasuluhishi wa Kudumu:

                                               1. Dkt. Natujwa Sengondo Mvungi

                                               2. Dkt. Rugemeleza Albert Kamuhabwa Nshala

                                              3. Olaf Peter Mumburi

                                              4. Dkt. Elifuraha Isaya Laltaika

                                              5. George Michael Kalenda

                                             6. Hiram J. Kisamo

                                             7. Bevin Milton Shango

                                             8. Frida Peter Mwera

                                             9. Gwakisa Kakusulo Sambo

                                           10. Kakusulo Mwakipome Sambo

                                           11. Jumanne Dede Masangwa

(b) Mleta Maombi mmoja (1) ameidhinishwa kuwa Msuluhishi wa Muda kwa mujibu wa Kanuni ya 6(1), (2) ya Kanuni za Ithibati ya Maridhiano, Majadiliano Upatanishi, na Usuluhishi, 2021 ambaye ni:

                                               Butogwa Eliezer Mbuki

(c) Waleta Maombi watano (5) wameidhinishwa kuwa Wapatanishi wa Kudumu:

                                            1. Mhe. Jaji Mstaafu  Joaquine De Mello

                                            2. Dkt. Natujwa Sengondo Mvungi

                                           3. Dkt. Rugemeleza Albert Kamuhabwa Nshala

                                           4. George Michael Kalenda

                                           5. Frida Peter Mwera

(d) Waleta Maombi wawili (2) wameidhinishwa kuwa Wapatanishi wa Muda kwa mujibu wa kanuni ya 5(1) na (2) ya Kanuni za Ithibati ya Maridhiano, Majadiliano Upatanishi, na Usuluhishi, 2021:

                                                  1.  Butogwa Eliezer Mbuki

                                                  2. Nuruh Lugano Mwandambo

(e) Mleta Maombi mmoja (1) ameidhinishwa kuwa muendesha Majadiliano wa kudumu:

                                          Bevin Milton Shango,

(f) Mleta Maombi mmoja (1) ameidhinishiwa kuwa muendesha Majadiliano wa muda kwa mujibu wa Kanuni ya 5(1) na (2) ya Kanuni za Ithibati ya Maridhiano, Majadiliano Upatanishi, na usuluhishi, 2021:

                                        Butogwa Eliezer Mbuki

(g) Waleta Maombi wawili (2) walithibitishwa kupata usajili wa kudumu wa Maridhiano kama ifuatavyo:

                                             1.  Christopher Bulendu

                                            2. Bevin Milton Shango

(h) Taasisi mmoja (1) ilipitishwa na kusajiliwa kama mtoa huduma za Utatuzi wa Migogoro kwa njia mbadala, ambayo ni:

                                       Jumuiya ya Maridhiano Tanzania

Kwa muktadha huo, Ofisi ya Msajili wa Waendesha Maridhiano, Majadiliano, Upatanishi na Usuluhishi inawatangazia watalaam wote pamoja na Taasisi zilizoidhinishwa na Jopo kulipa ada ya usajili na kupokea cheti cha kuendesha huduma hizo kupitia namba ya malipo inayopatikana kwenye tovuti ya Wizara - http://mmuu.sheria.go.tz. Ada hizo ni kama  ifuatavyo:

Ada ya Usajili (Accreditation Fees)

Na.

Kada

Kiasi

1.

Usuluhishi

300,000/=

2. 

Upatanishi

100,000/=

3.

Majadiliano

100,000/=

4.

Maridhiano

100,000/=

 

Kwa maelekezo zaidi tafadhali wasiliana na Msajili kupitia msajili.mmuu@sheria.go.tz au kupitia simu Na. +255 629527794.

 

Imetolewa na:

KITENGO CHA MAWASILIANO SERIKALINI

WIZARA YA KATIBA NA SHERIA

24/01/2023