Jamhuri ya Muungano wa Tanzania

Wizara ya Katiba na Sheria

Mhe. Balozi Dkt. Pindi Hazara Chana
Mhe. Balozi Dkt. Pindi Hazara Chana
Waziri
Mhe. Pauline Philipo Gekul
Mhe. Pauline Philipo Gekul
Naibu Waziri
Bi. Mary Gaspar Makondo
Bi. Mary Gaspar Makondo
Katibu Mkuu
Dkt. Khatibu  Kazungu
Dkt. Khatibu Kazungu
Naibu Katibu Mkuu