Jamhuri ya Muungano wa Tanzania

Wizara ya Katiba na Sheria

Kitengo cha Ukaguzi wa Ndani

Malengo

Kutoa huduma za ushauri kwa Afisa Masuuli kuhusu usimamizi mzuri wa rasilimali.

Kitengo hiki kinafanya shughuli zifuatazo:-

 1. Kuandaa na kutekeleza Mipango Mikakati ya Ukaguzi;
 2. Kupitia na kutoa taarifa ya udhibiti sahihi wa mapokezi, uhifadhi na matumizi ya rasilimali zote za fedha katika Wizara;
 3. Kupitia na kutoa taarifa ya ulinganifu wa taratibu za fedha na uendeshaji zilizowekwa katika sheria yoyote au kanuni au maelekezo yoyote ya udhibiti wa matumizi ya Wizara;
 4. Kupitia na kutoa taarifa juu ya uainishaji na mgawanyo sahihi wa hesabu za mapato na matumizi;
 5. Kuandaa taratibu za ukaguzi ili kuwezesha kufuata viwango vya kimataifa;
 6. Kupitia na kutoa ripoti juu ya uaminifu na uadilifu wa data ya fedha na uendeshaji na kuandaa taarifa za fedha na ripoti nyingine;
 7. Kupitia na kutoa ripoti kuhusu mifumo iliyopo inayotumika kulinda mali, na kuthibitisha kuwepo kwa mali hizo;
 8. Kagua na utoe ripoti kuhusu shughuli au programu ili kuhakikisha kama matokeo yanawiana na malengo na malengo yaliyowekwa;
 9. Kupitia na kutoa taarifa kuhusu miitikio ya menejimenti kwenye ripoti za mkaguzi wa ndani, na kusaidia menejimenti katika utekelezaji wa mapendekezo yaliyotolewa na ripoti na ufuatiliaji wa utekelezaji wa mapendekezo yaliyotolewa na Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali;
 10. Kupitia na kutoa taarifa juu ya utoshelevu wa udhibiti unaojengwa katika mifumo ya kompyuta iliyopo Wizarani; na
 11. Kufanya ukaguzi wa ufanisi katika tathmini ya miradi ya maendeleo.
 12. Kitengo hiki kinaongozwa na Mkaguzi Mkuu wa Ndani