Jamhuri ya Muungano wa Tanzania

Wizara ya Katiba na Sheria

Katiba na Ufuatiliaji Haki


 
Malengo
Kusimamia masuala yanayohusu Katiba, utoaji haki na haki za binadamu.
Kitengo hiki kitafanya kazi zifuatazo:
 1. Kuratibu maendeleo ya kikatiba, utoaji haki na sera za haki za binadamu;
 2. Kusimamia na kumshauri Waziri kuhusu mwitikio, uthabiti na umuhimu wa masuala ya kikatiba, haki za binadamu na utoaji haki;
 3. Kusimamia maendeleo ya mfumo wa haki za binadamu na kuandaa ripoti za kitaifa kwa ajili ya kuwasilishwa kwa mashirika ya kimataifa na ya kikanda ya mkataba kuhusu haki za binadamu na watu;
 4. Kusimamia utekelezaji wa mfumo wa utoaji haki;
 5. Kushughulikia masuala yanayohusiana na watoa taarifa na kumshauri Waziri ipasavyo; na
 6. Kushughulikia masuala yanayohusiana na ulinzi wa mashahidi.
 7. Idara hii itaongozwa na Mkurugenzi na itajumuisha Sehemu mbili (2) kama ifuatavyo:-
  1. Sehemu ya Masuala ya Katiba; na
  2. Sehemu ya Ufuatiliaji wa Haki.
   Sehemu ya Mambo ya Katiba
  Sehemu hii itafanya kazi zifuatazo:
  1. Kufuatilia na kusimamia Masuala ya Katiba;
  2. kufanya utafiti, kupokea maoni na ushauri kuhusu maendeleo ya katiba;
  3. Kufuatilia utekelezaji wa mambo ya kikatiba na kutoa taarifa ya utekelezaji wake;
  4. Kusimamia na kuimarisha misingi na ushauri wa Katiba;
  5. Kuwasiliana na taasisi nyingine za serikali kuhusu maendeleo na ushauri wa Katiba;
  6. Kuwasiliana na Ofisi ya Mwanasheria Mkuu wa Serikali na Mwanasheria Mkuu wa Serikali kuhusu masuala yanayohusu kesi za kikatiba; na
  7. Kufuatilia na kushauri mambo yanayohusiana na watoa taarifa.
Sehemu hii inaongozwa na Mkurugenzi Msaidizi.
Sehemu ya Ufuatiliaji wa Haki
Sehemu hii itafanya kazi zifuatazo:
 1. Kufanya utafiti kuhusu mapendekezo ya sera kuhusu utawala na utoaji haki;
 2. Kufanya utafiti na kutoa taarifa kuhusu hali ya utawala na utoaji haki;
 3. Kufuatilia utekelezaji wa utoaji haki na kuandaa ripoti;
 4. Kutoa mapendekezo kuhusu uboreshaji wa mifumo ya utoaji haki;
 5. Kujenga uelewa wa umma juu ya mifumo ya haki na utawala wake;
 6. Kushauri juu ya mifumo ya ufuatiliaji na tathmini na kupendekeza zana zitakazosaidia kikamilifu mifumo ya utoaji haki;
 7. Kushauri kuhusu hatua madhubuti za utekelezaji wa sheria zinazohusiana na usajili wa vizazi na vifo, ndoa, talaka, ufilisi na udhamini; na
 8. Kufuatilia na kushauri kuhusu masuala yanayohusiana na ulinzi wa mashahidi.
Sehemu hii inaongozwa na Mkurugenzi Msaidizi