Jamhuri ya Muungano wa Tanzania

Wizara ya Katiba na Sheria

Majukumu ya Wizara

 1. Kuweka Sera kwa ajili ya mambo ya kisheria na utekelezaji wake;
 2. Kushughulikia mambo ya Kikatiba;
 3. Kusimamia mfumo wa haki na utoaji haki;
 4. Kuandika Sheria;
 5. Kuendesha mashtaka ya jinai;
 6. Kuhakiki mikataba mbalimbali inayohusu Serikali,
 7. Kuendeshaji mashauri ya madai yanayohusu Serikali na uratibu wa sheria za kimataifa;
 8. Kushughulikia masuala ya haki za binadamu na msaada wa kisheria;
 9. Kurekebisha sheria mbalimbali za nchi;
 10. Kushughulikia urejeshwaji wa wahalifu na ushirikiano wa mataifa kwenye makosa ya jinai;
 11. Kusajili matukio muhimu ya binadamu kama vizazi, vifo, ndoa, talaka, ufilisi nk;
 12. Kuboresha utendaji na maendeleo ya rasilimali watu iliyo chini ya Wizara;
 13. Kuratibu shughuli za taasisi, mipango na miradi chini ya Wizara.