Jamhuri ya Muungano wa Tanzania

Wizara ya Katiba na Sheria

Dira na Dhamira

Dira

Katiba na Sheria Wezeshi kwa Maendeleo ya Taifa.

Dhamira

Kuwa na Mfumo Madhubuti wa Kikatiba na Kisheria Wenye Kufanikisha Mipango ya Maendeleo ya Taifa.