Jamhuri ya Muungano wa Tanzania

Wizara ya Katiba na Sheria

Menejimenti

Na. JINA CHEO
1 Mhe. Balozi Dkt. Pindi Hazara Chana Waziri
2 Mhe. Jumanne Abdallah Sagini Naibu Waziri
3 Bi. Mary G. Makondo Katibu Mkuu
4 Dkt. Khatibu M. Kazungu Naibu Katibu Mkuu
5 Bw. Michael G. Masanja Mkurugenzi Utawala na Rasilimaliwatu
6 Bw. Mbaraka R. Stambuli Mkurugenzi wa Sera na Mipango
7 DCP Neema M. Mwanga Mkurugenzi wa Utajiri na Maliasilia
8 Bw. David T. Mwangosi Mkurugenzi wa Ununuzi na Ugavi
9 Bi. Nkasori M. Sarakikya      Mkurugenzi Idara ya Haki za Binadamu
10 Tumaini Kweka Mkurugenzi Idara Katiba na Ufuatiliaji Haki
11 CPA Meshack N. Mwakyambiki Mhasibu Mkuu
12 CPA. Exavery C. Salira     Mkaguzi Mkuu wa Ndani
13 Bw. Lusajo Mwakabuku Kaimu Mkuu wa Kitengo cha Mawasiliano 
14 Bw. Gabriel O. Ally Mkuu wa Kitengo cha TEHAMA
15 Bw. Felix G. Chakila Kaimu Mkurugenzi Huduma za Kisheria kwa Umma
16 Bw. Abdulrahman M. Mshamu Mkurugenzi Msaidizi Huduma za Kisheria kwa Umma
17 Bi. Ester Msambazi Kaimu Mkurugenzi wa Kitengo cha Huduma za Msaada wa Kisheria
18 Bw. Alfred O. Dede Mkurugenzi Msaidizi Utawala
19 Bw. Emmanuel H. Mayeji Mkurugenzi Msaidizi Ufuatiliaji na Tathmini
20 Bw. Burton A. Mwasomola Mkurugenzi Msaidizi Katiba
21 Bi. Maria A. Kwambaza Mkurugenzi Msaidizi Sera
22 Bw. Richard J. Kilanga Mkurugenzi Msaidizi Sehemu ya Uangalizi na Utekelezaji wa Haki za Binadamu
23 Bi. Remida Lulambo Kaimu Mkurugenzi Msaidizi Rasilimaliwatu
24 Bi. Beatrice Mpembo Mkurugenzi Msaidizi Ufuatiliaji Haki